Johnnie Mae Matthews & Kaiya Detroit 1990 I Have No Choice